SCP-𝕐

(Dříve SCP-����)

Třída Objektu: Euclid

V žádné dokumentaci související s touto anomálií nebudou použity číslice, řadová čísla nebo jiná slova označující specifickou hodnotu. SCP-𝕐 nebudou přiřazeny žádné číselné metriky ani pro účely katalogizace, včetně Tříd Narušení a Ohrožení. To zahrnuje i standartní číselnou klasifikaci, která byla nahrazena unicode znakem popsaným jako "černé tučné velké Y" (𝕐).

Informace o této anomálii musí být uloženy ve virtuálním počítači využívajícím nečíselný programovací systém a rendering engine speciálně navržený pro tento účel známý jako systém RGU-𝕐. Tento systém bude nainstalován v Nadační Infohazardní Zadržovací Oblasti-♃, která se specializuje na zadržování za použití textově-alternativních a netextových metod.

Znalost neexistence SCP-𝕐-A bude v běžné populaci monitorována. Jednotlivcům, kteří objeví neexistenci SCP-𝕐-A, budou podána amnestika. K odhalení nesrovnalostí můžou být použity memetické textové odstrašovače "mipsum".

Za periodu přibližně rovné plné rotaci země bude aktivován systém RGU-𝕐, který vygeneruje náhodné číslo tak velké, aby bylo statisticky nepravděpodobné, že bude mít v dohledné budoucnosti pro lidstvo jakýkoli význam. Toto číslo bude následně přidáno na konec tohoto dokumentu.

Pokud není SCP-𝕐 několik dní "krmeno", SCP-𝕐 zkonzumuje náhodné číslo, což by mohlo vést k potencionálně katastrofálním následkům pro finance, počítače a jiné matematicko-vědecké obory.

Tím pádem jsou procesy chránící tento soubor zároveň zadržením SCP-𝕐.

SCP-𝕐 je konečná matematická množina čísel. Nejpřesnější definice SCP-𝕐 může být zhruba definována jako "Všechna čísla, která neexistují."

Existence SCP-𝕐 je striktně spjatá se základní realitou. Anomální efekt GRU-𝕐 se projeví, když je s ním spjata jakákoliv číselná hodnota. Když je SCP-𝕐 vystaveno číslo, je přidané do zmíněné množiny, což způsobí, že přestane existovat. Číslo, které přestane existovat je nemožné zpracovat, zobrazit nebo jenom konceptualizovat. Toto chybějící číslo lze snadno přehlédnout, neboť si lidské vědomí často nevědomě chybějící data nahradí. Uvědomění si chybějícího čísla však vyvolá určitý druh psychické zátěže, a pokud je to možné, mělo by tomu být zabráněno.

Možný vztah SCP-𝕐 k jiným anomáliím je momentálně zkoumán.

Zdá se, že efekty vystavení SCP-𝕐 mají určité limity, jak bylo zjištěno neformálním a formálním testováním:

  • Když je reprezentaci čísla dán nenumerický symbol, jako například g, SCP-𝕐 ovlivní jeho hodnotu, ale samotný symbol ovlivněn není.
  • SCP-𝕐 ovlivňuje pouze celá čísla, ne jeho jednotlivé číslice. Například, pokud by bylo několikaciferné číslo ABCD ovlivněno SCP-𝕐, přestalo by existovat pouze ABCD; číslice A, B, C a D ne.

SCP-𝕐 bylo původně teoretizováno slavným matematikem ███████ ███ ve stejném roce, jako Letní Olympijské Hry v Atlantě, Georgia. V matematické eseji distribuované mezi katedrou matematiky na univerzitě v Calgary Dr. ███ teoretizoval následující:

Vesmír se řídí pravidly, které jsou reprezentovány zákony fyziky a počítány matematikou. Existuje množina všech počitatelných věcí: počet atomů v Empire State Building, perioda mezi srážkami vln na břehu. Pokud existuje nekonečně mnoho množin věcí, které existují, pak dává smysl domněnka, že existuje spočetná množina věcí, které neexistují.

Dosud nebylo zjištěno, jestli tato teorie nebo následná práce Dr. ███ nevyústila v manifestaci SCP-𝕐. Pracovníci univerzity ale následně anomální množinu a její efekty objevili a vytvořili protokoly k jejímu zadržení.

POZNÁMKA

Během zadržování bylo několik málo čísel ovlivněno SCP-𝕐. Celkový počet není znám. Vizte sekci "SCP-𝕐-A".

Proces testování sestává z následujícího:

  • RGU-𝕐 systém vygeneruje číslo tak enormní, že jeho praktické využití je v blízké budoucnosti astronomicky nepravděpodobné.
  • Přidání nebo odčítání proměnných k tomuto číslu, což mu dá jisté atributy, například zlomek, desetinnou čárku, nebo určité dělitele.
  • Označení tohoto nového čísla jako malého znaku alfa, většinou g
  • Umožnění systému RGU-𝕐 toto číslo současně umístit do textového souboru mimo pracoviště a připojit ho do metadat souboru SCP-𝕐
  • Prozkoumání souboru mimo pracoviště pro zjištění ztráty dat, což by indikovalo ovlivnění SCP-𝕐
PRVNÍ ZÁZNAM

Načítám záznamy testů...

VSTUP: g je nemodifikované číslo. g je dáno SCP-𝕐.

VÝSLEDEK: Detekována úplná ztráta dat: g přestává existovat.

POZNÁMKA VÝZKUMNÍKA: Základní výsledek.

NÁSLEDUJÍCÍ ZÁZNAM

VSTUP: Všechny číslice jistého čísla gg ihned následovány číslicemi jiného čísla hh, spojené do jednoho čísla gghh. gghh je dáno SCP-𝕐. Menší čísla SCP-𝕐 dána nejsou.

VÝSLEDEK: Detekována částečná ztráta dat: gghh přestává existovat. gg a hh nejsou ovlivněny.

POZNÁMKA VÝZKUMNÍKA: Dá se bezpečně předpokládat, že číslice jednotlivých prvků nejsou ovlivněny. To je úleva.

NÁSLEDUJÍCÍ ZÁZNAM

VSTUP: g přeměněno na řadové číslo připojením "." na jeho konec. go je dáno SCP-𝕐.

VÝSLEDEK: Detekována úplná ztráta dat: g přestává existovat.

POZNÁMKA VÝZKUMNÍKA: Zdá se, že je výsledek vázán k hodnotě, než ke kardinalitě čísla.

NÁSLEDUJÍCÍ ZÁZNAM

VSTUP: g je popsáno bez čísel za použití nečíselných slov. Popis, který je velmi dlouhý, je dán SCP-𝕐.

VÝSLEDEK: Ztráta dat nebyla detekována.

POZNÁMKA VÝZKUMNÍKA: Zdá se, že pokud je použito dostatek nečíselných slov pro popsání hodnoty, SCP-𝕐 ji nemůže ovlivnit. Toto je užitečné pro dokončení zadržovacího souboru.

NÁSLEDUJÍCÍ ZÁZNAM

VSTUP: Jméno jednice, jehož příjmení je také relativně malé číslo, bude dáno SCP-𝕐.

VÝSLEDEK: Test neproveden

POZNÁMKA VÝZKUMNÍKA: Předpokládám, že by bylo SCP-𝕐 schopno rozeznat, kdy se číslo používá pro popsání numerické hodnoty a kdy ne. Takovýto risk si ale nemůžeme dovolit.

NÁSLEDUJÍCÍ ZÁZNAM

VSTUP: Zaměstnanci Třídy-D je přiděleno velké číslo, g. D-g je o tomto informován skrz audio nahrávku trvající několik hodin. g je dáno SCP-𝕐.

VÝSLEDEK: Detekována úplná ztráta dat: g přestává existovat. D-g podstoupí násilné █████████.

POZNÁMKA VÝZKUMNÍKA: Testy jsou pozastaveny na dobu neurčitou.

KONEC ZÁZNAMU

VÝZKUMNÍK: DR. TREYVON BUCKHANON

Během prvotního zadržení SCP-𝕐 přidělil pracovník Nadace anomálii standardní označení ����, neboť si myslel, že pokud nepřidá číslo do souboru, bude to bezpečné. Mýlil se.

Když toto číslo přestalo existovat, způsobilo na krátkou dobu rozsáhlé výpadky infrastruktury po celém světě. Týmy digitální odezvy Nadace dokázaly rychle obnovit fungování mnoha systémů vytvořením algoritmu, který jaksi... zaokrouhlí všechno nahoru, nebo dolů podle jistého inkrementu, takže si počítače nevšimnou, že chybí. Je to mnohem více komplikované, ale bojím se jít do větších detailů, abych náhodou k SCP-𝕐 nepřidal jiné číslo.

V tom, co to dělá, je to dobré, ale je to neperfektní řešení. ���� chybí a každý den, co se algoritmus pokouší tu mezeru záplatovat, způsobuje systémové chyby a chybné zaokrouhlení v každém počítačovém systému na světě. Shazuje všechno od kalkulaček k mobilům až po sklady nukleárních zbraní. Úklid po ztrátě tohoto čísla vyžaduje neustálou práci týmu matematiků a počítačových inženýrů.

Pokud by SCP-𝕐 znovu prolomilo zadržení, jednoduše nevíme, jestli by to světová infrastruktura ustála.