Třída Objektu: Kronecker

Speciální Zadržovací Procedury: ASNR typu 3 (Analytický Webový Nadační Robot) OMICRON-20-PSI (" Alan") nepřetržitě sleduje a maže záznamy infikované SCP-2062 z Nadačního Seznamu SCP. Analogové verze infikovaných položek by měly být zničeny.

Dokument popisující SCP-2062 je jediným objektem, který který Nadace klasifikuje jako Kronecker a nevykazuje anomální vlastnosti. Přiřazení jiných objektů do třídy Kronecker je zakázáno.

Popis: SCP-2062 je anomální třída objektů známých jako "Kronecker", objevující se v náhodných počítačových záznamech objektů SCP. Záznamy infikované SCP-2062 spontánně mění Třídu Objektu, Speciální Zadržovací Procedury a Popis, včetně prohlášení, že tyto objekty již nejsou anomální a obsah záznam v těchto dokumentech již není vyžadován, zatímco v části s Popisem se často vyskytují přílohy s pokusem vyvrátit existenci anomálie. Odstranění úprav se nezdařilo. V tomto případě mohou být záznamy odstraněny z hlavního seznamu.

Výběr dokumentů, které SCP-2062 nakazí je čistě náhodný. Všechny změny provedené objektem se objeví v článku současně a jsou zobrazeny na jakémkoli zařízení, na kterém je infikovaný článek otevřen. Jakékoli analogové kopie dokumentace, jsou nicméně osvobozeny od tohoto účinku. Skenované analogové kopie se také zdají být nedotčeny SCP-2062. Změna čísla článku se také ukázala být účinným opatřením k eliminaci účinků SCP-2062, což mu umožňuje předělat úpravy.

SCP-2062-1 je IP adresa, ze které se provádějí abnormální úpravy. Pokusy o detekci zdroje anomálie na této adrese pomocí triangulace a standardních prostředků byly neúspěšné. Použití speciálního vybavení nakonfigurovaného pro práci s extradimenzionální topografií prokázalo, že signál z SCP-2062-1 pochází z extradimenzionálního prostoru. SCP-2062-1 se zdá být jediným signálem jenž uniká z této oblasti.

SCP-2062 také ovlivňuje jakýkoli článek označený následujícím kódem.